NvvP

Informatie Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NvvP) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld.

Alleen gekwalificeerde podotherapeuten kunnen lid worden van de NVvP, d.w.z. dat men in het bezit moet zijn van het diploma dat alleen gehaald kan worden aan Fontys Paramedische Hogescholen of Saxion Hogescholen. Deze hogescholen zijn daartoe wettelijk door de Minister aangewezen. De NVvP heeft als doel de belangen van de podotherapeuten in Nederland te behartigen. Daartoe hebben de leden van het bestuur diverse taken op zich genomen, waarbij ze ondersteund worden door een secretariaat en een beleidsmedewerker.

Beroepscode en registratie

Podotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met 10 andere paramedische beroepen: logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten, optometristen, ergotherapeuten, mondhygiënisten, radiologisch therapeuten en – laboranten; in totaal zijn ± 18.000 paramedici in dit register opgenomen.

Vervolgens zijn visitaties (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep verplicht en zijn er minimuminrichtingseisen van toepassing en er is een richtlijn Hygiëne opgesteld. Tevens dient men te kunnen aantonen dat men aan bij- en nascholingen doet, o.a. door het volgen van geaccrediteerde Post-HBO-cursussen.

%d bloggers liken dit: